پنجشنبه, 13 مهر,1402 - جمعه, 14 مهر,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 18% تخفیف 12,000,000 ریال 9,900,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
تا 13% تخفیف 40,000,000 ریال 35,000,000 ریال
شش تخته شش تخته 6 نفر
تا 13% تخفیف 48,000,000 ریال 42,000,000 ریال
هفت تخته هفت تخته 7 نفر
تا 13% تخفیف 56,000,000 ریال 49,000,000 ریال
هشت نفره هشت نفره 8 نفر
تا 13% تخفیف 64,000,000 ریال 56,000,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 17% تخفیف 18,000,000 ریال 15,000,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 13% تخفیف 24,000,000 ریال 21,000,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 13% تخفیف 32,000,000 ریال 28,000,000 ریال

موقعیت دالاهو روی نقشه
ایلام، خیابان فردوسی، نبش خیابان واسطی