موقعیت کاسپین روی نقشه
خیابان شهید بهشتی(منصور سابق)-بعد از پل منصور رو به روی خانه معلم-هتل کاسپین تبریز
هتل های نزدیک
شروع قیمت 3,970,000 ریال
تبریز، خیابان امام خمینی، چهار راه آبرسان
شروع قیمت 4,380,000 ریال
تبریز، چهارراه باغ شمال، جنب کلینیک شهید بهشتی، کوچه ی شعار، هتل بهبود
شروع قیمت 2,400,000 ریال
تبریز , تقاطع پاستور جدید و طالقانی