وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5854
کلاس پرواز
N

ایران ایر تور
شرکت هواپیمایی
ایران ایر تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
942
کلاس پرواز
Y